Úvod

Začiatky našej firmy siahajú do roku 2002,ked sme začali spracovávať účtovnú agendu menším i väčšim firmám a živnostníkom. Postupne sme začali dodávatelským spôsobom externe spracovávať účtovnú a mzdovú agendu stále väčšiemu a väčšiemu počtu firiem a živnostníkom.

Na základe faktu, že naša spoločnosť sa rozrástla o desiatky firiem,založili sme na začiatku roka 2011 spoločnost s ručením obmedzeným DaneTax, s.r.o. ,ktoré vzniklo spojením dvoch prekladov jedného slova – DANE (slovenské slovo DAŇ) a anglického prekladu slova daň = TAX. Tak vznikol názov DaneTax.

Hlavnou ideou spoločnosti DaneTax je poskytovanie služieb na vysokej úrovni pre našich stálych klientov ale aj pre klientov,ktorí potrebujú dočasnú pomoc pri rôznych daňových situáciach. Postupne rozširujeme náš tím o vynikajúcich účtovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Vieme,že účtovník je veľmi dôležitá súčasť spoločnosti,pre ktorú vykonáva svoju činnost, takže myslíme aj na prípady,keď je účtovník z akýchkoľvek dôvodoch indisponovaný (napríklad choroba), takže v našej spoločnosti je každý účtovník plne zastupovaný aj v takomto prípade. Dávame našim zamestnancov všetko,čo potrebujú k spokojnej práci, takže ak su spokojní zamestnanci, je aj ich práca odvedená nad očakávania. Klient má u nás jednoducho pridanú hodnotu navyše.

Naši klienti v nás získavajú spoľahlivého a seriózneho partnera vďaka našej

  • Odbornej zdatnosti
  • Bohatým skúsenostiam
  • 100% zastupiteľnosti účtovníkov
  • Vynikajúcej komunikácii s partnermi
  • Skvelým zastupovaním klienta pred daňovými úradmi, sociálnou poisťovňou ako aj všetkými zdravotnými poisťovňami
  • Možnosti vedenia účtovníctva ONLINE